GỬI HÀNG BẰNG MÁY BAY

Vận chuyển hàng hóa quốc tế là việc gửi hàng từ quốc gia này sang quốc gia khác. Phục vụ nhiều mục đích khác nhau như : thương mại, quân sự, viện trợ, quà biếu tặng, hành lý cá nhân.... Những hình thức vận chuyển chủ yếu gồm : Gửi hàng bằng biển, gửi hàng bằng máy bay, tàu lửa, xe tải.... Trong đó vận chuyển hàng băng máy bay là nhanh và an toàn nhất.