VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ HẢI PHÒNG VIỆT NAM SANG MALAYSIA

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ HẢI PHÒNG VIỆT NAM SANG MALAYSIA. Bạn cần kiểm tra giá cước vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Malaysia? Mr Hiệp 0986833155

VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ HẢI PHÒNG VIỆT NAM SANG MALAYSIA

 

Bạn cần kiểm tra giá cước vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Malaysia?

Bạn cần đơn vị làm thủ tục xuất khẩu hàng từ Việt Nam sang Malaysia?

Ban cần đơn vị làm C/o cho hàng xuất khẩu từ  Việt Nam?

 

=> Hãy liên hệ chúng tôi theo Hotline : 0986.833.155 Mr Hiệp để được hỗ trợ!

=> Email: Trumxnk@trumxnk.com

 

I/ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ HẢI PHÒNG VIỆT NAM SANG MALAYSIA

Các cảng biển chính của Malaysia gồm: Penang, Port K’lang, Kuching, Cảng Tanjung Pelepas, Cảng Kuantan, Cảng Bintulu.

=> Bạn hãy tham khảo bài viết tổng quát về : VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TỪ VIỆT NAM SANG MALAYSIA

 

vận chuyển hàng từ việt nam sang malaysia

 

1/ Vận chuyển hàng bằng đường biển từ Hải Phòng Việt Nam sang Penang Malaysia

Hãng tàu

ETD

ETA

POL

POD

Load Vessel - Voyage

Discharge Vessel - Voyage

Transit Time

APL

Tue, 2022-08-16

2022-08-29

VNHPH

MYPEN

CAPE ARAXOS - 0HJ2UN1PL

HONGKONG BRIDGE - 0BYC1S1PL

13

WANHAI

Wed, 2022-08-17

2022-09-02

VNHPH

MYPEN

WAN HAI 161 - N439

WAN HAI 262 - S393

17

WANHAI

Thu, 2022-08-18

2022-09-02

VNHPH

MYPEN

EVER CERTAIN - N015

WAN HAI 262 - S393

16

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-28

VNHPH

MYPEN

DANUM 159 - 310F8RAPL

DANUM 159 - 310F8RAPL

10

APL

Thu, 2022-08-18

2022-09-01

VNHPH

MYPEN

APL TBN 33 - 1456CSAPL

APL TBN 33 - 1456CSAPL

13

CMA-CGM

Thu, 2022-08-18

2022-09-01

VNHPH

MYPEN

APL TBN 33 - 1456CS

APL TBN 33 - 1456CS

13

APL

Thu, 2022-08-18

2022-09-03

VNHPH

MYPEN

SEVILLIA - 301J6NAPL

SEVILLIA - 301J6NAPL

15

WANHAI

Fri, 2022-08-19

2022-08-30

VNHPH

MYPEN

WAN HAI 105 - S338

WAN HAI 281 - N210

12

WANHAI

Sat, 2022-08-20

2022-09-02

VNHPH

MYPEN

WAN HAI 102 - N264

WAN HAI 262 - S393

14

CMA-CGM

Sat, 2022-08-20

2022-09-01

VNHPH

MYPEN

KOTA JAYA - 1172YS

APL TBN 33 - 1456CS

11

PIL

Sun, 2022-08-21

2022-09-06

VNHPH

MYPEN

KOTA JAYA-0223S

MTT SANDAKAN-11S

16

PIL

Sun, 2022-08-21

2022-09-14

VNHPH

MYPEN

KOTA JAYA-0223S

DELAWARE TRADER-0050S

24

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-01

VNHPH

MYPEN

-

APL TBN 33 - 1456CSAPL

10

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-03

VNHPH

MYPEN

-

SEVILLIA - 301J6NAPL

12

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-05

VNHPH

MYPEN

-

CMA CGM SYDNEY - 0BYC4N1PL

14

APL

Tue, 2022-08-23

2022-09-05

VNHPH

MYPEN

CAPE QUEST - 0HJ2WN1PL

CMA CGM SYDNEY - 0BYC3S1PL

13

APL

Tue, 2022-08-23

2022-09-06

VNHPH

MYPEN

CAPE QUEST - 0HJ2WN1PL

DANUM 160 - 312F8RAPL

14

APL

Tue, 2022-08-23

2022-09-08

VNHPH

MYPEN

CAPE QUEST - 0HJ2WN1PL

APL TBN 33 - 1476CSAPL

15

APL

Tue, 2022-08-23

2022-09-10

VNHPH

MYPEN

CAPE QUEST - 0HJ2WN1PL

SEVILLIA - 303J6NAPL

18

ONE

Tue, 2022-08-23

2022-09-03

VNHPH

MYPEN

GSS YANGON 148S

SEVILLIA 014N

10

WANHAI

Wed, 2022-08-24

2022-09-09

VNHPH

MYPEN

WAN HAI 162 - N506

WAN HAI 288 - S014

17

ONE

Wed, 2022-08-24

2022-09-03

VNHPH

MYPEN

SOUL OF LUCK 363S

SEVILLIA 014N

9

 

 

2/ Vận chuyển hàng bằng đường biển từ Hải Phòng Việt Nam sang Port K’lang Malaysia

Hãng tàu

ETD

ETA

POL

POD

Load Vessel - Voyage

Discharge Vessel - Voyage

Transit Time

OOCL

Tue, 2022-08-16

2022-08-20

VNHPH

MYPKG

SAN LORENZO - 189S

SAN LORENZO - 189S

4

OOCL

Tue, 2022-08-16

2022-08-20

VNHPH

MYPKG

SAN LORENZO - 189S

 

4

OOCL

Tue, 2022-08-16

2022-08-21

VNHPH

MYPKG

SAN LORENZO - 189S

SAN LORENZO - 189S

5

INTERASIA

Wed, 2022-08-17

2022-08-27

VNHPH

MYPKG

TBA

 

10

ONE

Wed, 2022-08-17

2022-09-06

VNHPH

MYPKG

HEUNG-A AKITA 2214N

EVER DEVOTE 163W

19

OOCL

Thu, 2022-08-18

2022-08-23

VNHPH

MYPKG

FILIA T - 034S

FILIA T - 034S

5

INTERASIA

Fri, 2022-08-19

2022-08-26

VNHPH

MYPKG

WAN HAI 227

 

7

OOCL

Mon, 2022-08-22

2022-08-29

VNHPH

MYPKG

GSS YANGON - 147S

GSS YANGON - 147S

7

OOCL

Tue, 2022-08-23

2022-08-27

VNHPH

MYPKG

TRADER - 028S

TRADER - 028S

4

OOCL

Tue, 2022-08-23

2022-08-27

VNHPH

MYPKG

ISEACO GENESIS - 085S

 

4

OOCL

Tue, 2022-08-23

2022-08-28

VNHPH

MYPKG

ISEACO GENESIS - 085S

ISEACO GENESIS - 085S

5

INTERASIA

Wed, 2022-08-24

2022-09-03

VNHPH

MYPKG

TBA

 

10

OOCL

Thu, 2022-08-25

2022-08-30

VNHPH

MYPKG

KING CRIMSON - 051S

KING CRIMSON - 051S

5

ONE

Sat, 2022-08-27

2022-09-12

VNHPH

MYPKG

HEUNG-A HAIPHONG 0198N

KOTA LEKAS 050W

16

OOCL

Mon, 2022-08-29

2022-09-05

VNHPH

MYPKG

SAN LORENZO - 213S

SAN LORENZO - 213S

7

 

 

3/ Vận chuyển hàng bằng đường biển từ Hải Phòng Việt Nam sang Tanjung Pelepas Malaysia

Hãng tàu

ETD

ETA

POL

POD

Load Vessel - Voyage

Discharge Vessel - Voyage

Transit Time

APL

Tue, 2022-08-16

2022-08-26

VNHPH

MYTPP

JARU BHUM - 0RN8VN1PL

CMA CGM NABUCCO - 04FCZW1PL

9

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-28

VNHPH

MYTPP

FENG ZE YUAN - 0GU3EE1PL

CMA CGM MUNGO - 0WWCXW1PL

10

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-28

VNHPH

MYTPP

EMC TBN 6 - 04ICZW1PL

EMC TBN 6 - 04ICZW1PL

9

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-29

VNHPH

MYTPP

CMA CGM KAURI - 04GD1W1PL

CMA CGM KAURI - 04GD1W1PL

10

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-29

VNHPH

MYTPP

CMA CGM AFRICA FOUR - 04JCXW1PL

CMA CGM AFRICA FOUR - 04JCXW1PL

10

APL

Sun, 2022-08-21

2022-08-28

VNHPH

MYTPP

GREEN PACIFIC - 0IUDAS1PL

EMC TBN 6 - 04ICZW1PL

7

APL

Sun, 2022-08-21

2022-08-29

VNHPH

MYTPP

GREEN PACIFIC - 0IUDAS1PL

CMA CGM KAURI - 04GD1W1PL

7

APL

Sun, 2022-08-21

2022-08-29

VNHPH

MYTPP

GREEN PACIFIC - 0IUDAS1PL

CMA CGM AFRICA FOUR - 04JCXW1PL

8

APL

Sun, 2022-08-21

2022-08-30

VNHPH

MYTPP

GREEN PACIFIC - 0IUDAS1PL

MAERSK ZAMBEZI - 08WCZW1PL

9

APL

Tue, 2022-08-23

2022-09-01

VNHPH

MYTPP

MAKHA BHUM - 0RN8XN1PL

CYPRESS - 04FD1W1PL

9

APL

Thu, 2022-08-25

2022-09-04

VNHPH

MYTPP

FENG ZE YUAN - OGU3GE1PL

APL HOLLAND - 0WWCZW1PL

10

APL

Thu, 2022-08-25

2022-09-04

VNHPH

MYTPP

VIMC DIAMOND - 09JLAE1PL

EVER ACE - 0LACRW1PL

10

APL

Sat, 2022-08-27

2022-09-04

VNHPH

MYTPP

CMA CGM PERTH - 04ID1W1PL

CMA CGM PERTH - 04ID1W1PL

7

APL

Sat, 2022-08-27

2022-09-05

VNHPH

MYTPP

CMA CGM AFRICA ONE - 04GD3W1PL

CMA CGM AFRICA ONE - 04GD3W1PL

8

APL

Sat, 2022-08-27

2022-09-05

VNHPH

MYTPP

MAERSK NACALA - 04JCZW1PL

MAERSK NACALA - 04JCZW1PL

8

APL

Sat, 2022-08-27

2022-09-06

VNHPH

MYTPP

KMARIN AZUR - 08WD1W1PL

KMARIN AZUR - 08WD1W1PL

9

APL

Sun, 2022-08-28

2022-09-04

VNHPH

MYTPP

CONTSHIP WIN - 2IUCJS1PL

CMA CGM PERTH - 04ID1W1PL

7

APL

Sun, 2022-08-28

2022-09-05

VNHPH

MYTPP

CONTSHIP WIN - 2IUCJS1PL

CMA CGM AFRICA ONE - 04GD3W1PL

7

APL

Sun, 2022-08-28

2022-09-05

VNHPH

MYTPP

CONTSHIP WIN - 2IUCJS1PL

MAERSK NACALA - 04JCZW1PL

8

APL

Sun, 2022-08-28

2022-09-06

VNHPH

MYTPP

CONTSHIP WIN - 2IUCJS1PL

KMARIN AZUR - 08WD1W1PL

9

APL

Tue, 2022-08-30

2022-09-08

VNHPH

MYTPP

JARU BHUM - 0RN8ZN1PL

CSCL AFRICA - 04FD3W1PL

9

APL

Tue, 2022-08-30

2022-09-08

VNHPH

MYTPP

MTT SAPANGAR - 0HJ2YN1PL

CSCL AFRICA - 04FD3W1PL

9

APL

Thu, 2022-09-01

2022-09-11

VNHPH

MYTPP

FENG ZE YUAN - OGU3IE1PL

CMA CGM MOZART - 0WWD1W1PL

10

APL

Sun, 2022-09-04

2022-09-11

VNHPH

MYTPP

GREEN PACIFIC - 2IUCLS1PL

EVER UTILE - 04ID3W1PL

7

 

 

4/ Vận chuyển hàng bằng đường biển từ Hải Phòng Việt Nam sang Kuantan Malaysia

Hãng tàu

ETD

ETA

POL

POD

Load Vessel - Voyage

Discharge Vessel - Voyage

Transit Time

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-28

VNHPH

MYKUA

KOTA DUNIA - 1197ZEAPL

KOTA DUNIA - 1197ZEAPL

9

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-30

VNHPH

MYKUA

SINAR BANDUNG - 369W7NAPL

SINAR BANDUNG - 369W7NAPL

11

APL

Thu, 2022-08-18

2022-09-06

VNHPH

MYKUA

APL TBN 21 - 1278BNAPL

APL TBN 21 - 1278BNAPL

18

PIL

Sun, 2022-08-21

2022-09-04

VNHPH

MYKUA

KOTA JAYA-0223S

KOTA DUNIA-0433E

14

PIL

Sun, 2022-08-21

2022-09-11

VNHPH

MYKUA

KOTA JAYA-0223S

KOTA DUNIA-0434E

21

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-06

VNHPH

MYKUA

CAPE QUEST - 0HJ2WN1PL

SINAR BANDUNG - 371W7NAPL

16

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-10

VNHPH

MYKUA

CAPE QUEST - 0HJ2WN1PL

KOTA DUNIA - 1237ZEAPL

20

CMA-CGM

Sun, 2022-08-21

2022-08-29

VNHPH

MYKUA

GREEN PACIFIC - 0IUDAS1MA

SINAR BANDUNG - 369W7N

8

CMA-CGM

Sun, 2022-08-21

2022-09-03

VNHPH

MYKUA

GREEN PACIFIC - 0IUDAS1MA

KOTA DUNIA - 1217ZE

13

APL

Sun, 2022-08-21

2022-08-30

VNHPH

MYKUA

-

SINAR BANDUNG - 369W7NAPL

8

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-03

VNHPH

MYKUA

-

KOTA DUNIA - 1217ZEAPL

12

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-06

VNHPH

MYKUA

-

APL TBN 21 - 1278BNAPL

15

APL

Mon, 2022-08-22

2022-09-06

VNHPH

MYKUA

KOTA JAYA - 1172YSAPL

SINAR BANDUNG - 371W7NAPL

14

APL

Mon, 2022-08-22

2022-09-10

VNHPH

MYKUA

KOTA JAYA - 1172YSAPL

KOTA DUNIA - 1237ZEAPL

18

ONE

Tue, 2022-08-23

2022-09-03

VNHPH

MYKUA

GSS YANGON 148S

SINAR BANDUNG 756N

11

ONE

Tue, 2022-08-23

2022-09-06

VNHPH

MYKUA

GSS YANGON 148S

Feeder(Not Assigned)

13

ONE

Wed, 2022-08-24

2022-09-03

VNHPH

MYKUA

SOUL OF LUCK 363S

SINAR BANDUNG 756N

10

ONE

Wed, 2022-08-24

2022-09-06

VNHPH

MYKUA

SOUL OF LUCK 363S

Feeder(Not Assigned)

12

PIL

Sun, 2022-08-28

2022-09-11

VNHPH

MYKUA

KOTA NABIL-0211S

KOTA DUNIA-0434E

14

PIL

Sun, 2022-08-28

2022-09-18

VNHPH

MYKUA

KOTA NABIL-0211S

KOTA DUNIA-0435E

21

CMA-CGM

Sun, 2022-08-28

2022-09-05

VNHPH

MYKUA

CONTSHIP WIN - 2IUCJS1MA

SINAR BANDUNG - 371W7N

8

CMA-CGM

Sun, 2022-08-28

2022-09-10

VNHPH

MYKUA

CONTSHIP WIN - 2IUCJS1MA

KOTA DUNIA - 1237ZE

13

ONE

Sat, 2022-09-03

2022-09-10

VNHPH

MYKUA

SOUL OF LUCK 364S

SINAR BANDUNG 757N

7

 

 

5/ Vận chuyển hàng bằng đường biển từ Hải Phòng Việt Nam sang Bintulu Malaysia

Hãng tàu

ETD

ETA

POL

POD

Load Vessel - Voyage

Discharge Vessel - Voyage

Transit Time

WANHAI

Wed, 2022-08-17

2022-09-11

VNHPH

MYBTU

WAN HAI 161 - N439

Feeder

25

WANHAI

Wed, 2022-08-17

2022-09-14

VNHPH

MYBTU

INTERASIA CATALYST - E014

Feeder

28

WANHAI

Thu, 2022-08-18

2022-09-11

VNHPH

MYBTU

EVER CERTAIN - N015

Feeder

24

APL

Thu, 2022-08-18

2022-08-31

VNHPH

MYBTU

APL TBN 50

DANUM 171

13

APL

Thu, 2022-08-18

2022-09-08

VNHPH

MYBTU

HE YUAN 1

HARBOUR NEPTUNE

20

WANHAI

Fri, 2022-08-19

2022-09-07

VNHPH

MYBTU

WAN HAI 105 - S338

Feeder

19

WANHAI

Sat, 2022-08-20

2022-09-13

VNHPH

MYBTU

WAN HAI 102 - N264

Feeder

24

WANHAI

Sat, 2022-08-20

2022-09-16

VNHPH

MYBTU

VANCOUVER - E016

Feeder

27

PIL

Sun, 2022-08-21

2022-09-07

VNHPH

MYBTU

KOTA JAYA-0223S

SALAM MAJU-2219E

17

PIL

Sun, 2022-08-21

2022-09-17

VNHPH

MYBTU

KOTA JAYA-0223S

MTT PULAU PINANG-0186E

27

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-05

VNHPH

MYBTU

GREEN PACIFIC

-

14

CMA-CGM

Sun, 2022-08-21

2022-09-05

VNHPH

MYBTU

GREEN PACIFIC - 0IUDAS1MA

- - 0IUDAS1MA

14

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-06

VNHPH

MYBTU

GREEN PACIFIC

DANUM 172

15

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-10

VNHPH

MYBTU

GREEN PACIFIC

-

19

APL

Sun, 2022-08-21

2022-09-11

VNHPH

MYBTU

GREEN PACIFIC

HARBOUR ZENITH

20

CMA-CGM

Mon, 2022-08-22

2022-09-05

VNHPH

MYBTU

-

-

14

WANHAI

Wed, 2022-08-24

2022-09-18

VNHPH

MYBTU

WAN HAI 162 - N506

Feeder

25

APL

Sat, 2022-08-27

2022-09-08

VNHPH

MYBTU

APL TBN 50

HARBOUR NEPTUNE

11

PIL

Sun, 2022-08-28

2022-09-17

VNHPH

MYBTU

KOTA NABIL-0211S

MTT PULAU PINANG-0186E

20

PIL

Sun, 2022-08-28

2022-09-21

VNHPH

MYBTU

KOTA NABIL-0211S

SALAM MAJU-2220E

24

CMA-CGM

Sun, 2022-08-28

2022-09-12

VNHPH

MYBTU

CONTSHIP WIN - 2IUCJS1MA

- - 2IUCJS1MA

15

 

 

II/ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ TỪ HẢI PHÒNG VIỆT NAM SANG MALAYSIA

Thời gian vận chuyển hàng lẻ từ cảng Hải Phòng sang các cảng biển chính của Malaysia bằng thời gian vận chuyển hàng container + thời gian làm hàng tại kho hàng lẻ-CFS tại cảng Việt Nam và cảng Malaysia.

Thời gian làm hàng tại cảng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng hàng hóa tại kho hàng, thiết bị , máy móc, nhân sự… Nhưng thời gian làm hàng giao động vào khoảng từ 3-5 ngày làm việc.

Bạn có thể chủ động liên hệ với các đơn vị vận chuyển để xác nhận thời gian bạn có thể nhận hàng tại Malaysia nhé.

 

Hãy liên hệ và ủng hộ chúng tôi khi bạn cần vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Malaysia nhé!

* Hotline : 0986.833.155 Mr Hiệp

* Email: Trumxnk@trumxnk.com

 

dịch vụ khai báo hải quan giá rẻ

Nếu bạn cần Vận Chuyển Hàng Từ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM hãy liên hệ CHÚNG TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  • Liên hệ : Hiệp (Mr) - 0986 833 155
  • Mail: TRUMXNK@TRUMXNK.COM
  • Zalo : 0986 833 155
  • Skype : Henryhiep.456

Tin tức liên quan

VẬN CHUYỂN HÀNG THỰC PHẨM TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM
VẬN CHUYỂN HÀNG THỰC PHẨM TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM

1804 Lượt xem

I/ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM. Hotline : 0986.833.155 Bạn Hiệp. Chuyên vận chuyển hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam, khai báo hải quan chính ngạch nhanh, gọn, tiết kiệm!
VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ALGERIA VỀ VIỆT NAM - CÁC CẢNG BIỂN CHÍNH TẠI ALGERIA
VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ALGERIA VỀ VIỆT NAM - CÁC CẢNG BIỂN CHÍNH TẠI ALGERIA

2024 Lượt xem

Mr Hiệp ( Đt/Zalo: 0986 833 155) - KHAI THUÊ HẢI QUAN TẠI HCM, VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ALGERIA VỀ VIỆT NAM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ALGERIA VỀ VIỆT NAM BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ BANGLADESH VỀ VIỆT NAM
VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ BANGLADESH VỀ VIỆT NAM

471 Lượt xem

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ BANGLADESH VỀ HCM VIỆT NAM. CHECK CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ BANGLADESH VỀ VIỆT NAM => Mr Hiệp 0986833155
TỔNG QUAN VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC
TỔNG QUAN VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC

1758 Lượt xem

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC. CHI PHÍ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC. 0986.833.155 Mr Hiệp hỗ trợ
VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ANH VỀ VIỆT NAM – LỊCH SỬ NƯỚC ANH
VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ANH VỀ VIỆT NAM – LỊCH SỬ NƯỚC ANH

715 Lượt xem

VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ANH VỀ VIỆT NAM – LỊCH SỬ NƯỚC ANH. Mr Hiệp – 0986.833.155 tư vấn Vận chuyển hàng từ Anh về Việt Nam
THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU TẠI ĐỨC - VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ĐỨC VỀ VIỆT NAM
THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU TẠI ĐỨC - VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ĐỨC VỀ VIỆT NAM

1868 Lượt xem

Mr Hiệp ( Đt/Zalo: 0986 833 155 ) - ✅ CHUYÊN CƯỚC VẬN CHUYỂN hàng từ Đức về Việt Nam theo điều kiện EXW, FOB, FCA... VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ĐỨC VỀ VIỆT NAM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM SANG ẤN ĐỘ
THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM SANG ẤN ĐỘ

706 Lượt xem

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM SANG ẤN ĐỘ. THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ TỪ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM SANG ẤN ĐỘ. Mr Hiệp – 0986.833.155
TỔNG QUAN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ VIỆT NAM SANG THÁI LAN
TỔNG QUAN VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ VIỆT NAM SANG THÁI LAN

1186 Lượt xem

Vận chuyển hàng bằng đường biển từ Việt Nam sang Thái Lan, Vận chuyển hàng bằng đường hàng không từ Việt Nam sang Thái Lan => Liên hệ: Mr Hiệp 0986.833.155
CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ANH VỀ VIỆT NAM HÀNG LẺ
CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ ANH VỀ VIỆT NAM HÀNG LẺ

944 Lượt xem

Bạn muốn được hướng dẫn về cách vận chuyển hàng tối ưu nhất từ Anh về Việt Nam? Bạn muốn biết giá cước vận chuyển hàng từ Anh về Việt Nam giá rẻ?
VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ INDONESIA VỀ VIỆT NAM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ INDONESIA VỀ VIỆT NAM BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

4856 Lượt xem

Công ty bạn cần vận chuyển hàng hóa từ Indonesia về VN? ALOOO!!! HIỆP - Đt/Zalo: 0986 833 155. Ngoài ra chúng tôi vận chuyển hàng từ Indonesia về Việt Nam bằng đường hàng không

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng