CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

Chuyên Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam. Hãy gọi: 0986.833.155 Mr Hiệp. CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

Ngày đăng: 28-05-2022

1,318 lượt xem

CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

 

Chào bạn đã ghé thăm bài viết của chúng tôi!

Qua bài viết này, chúng tôi muốn gửi tới bạn mức giá cước vận tải biển ở thời điểm tháng 5/2022. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam. Giúp bạn hiểu hơn về loại hình vận chuyển này!

 

I/ CƯỚC VẬN TẢI BIỂN CHUYỂN HÀNG HÓA TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM

vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ TRUNG quốc về việt nam

Chúng tôi xin gửi tới bạn bảng giá để bạn tham khảo sơ bộ giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam vào thời điểm tháng 5/2022.

Bảng giá này không dùng cho mục đích báo giá mà chỉ là cung cấp thông tin giúp bạn thảm khảo.

Các chi phí dưới chỉ là chi phí cước tàu, ngoài chi phí này bạn cần phải trả các phí như Local charge tại Trung Quốc, Local charge tại Việt Nam cùng với các chi phí khai hải quan, chi phí xe tải – xe container vận chuyển nội địa Trung Quốc hoặc Việt Nam, các loại thuế, phí, lệ phí kiểm tra nhà nước khác.

 

Bạn cần báo giá chi tiết vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam, Hãy liên hệ chúng tôi: 0986.833.155 Mr Hiệp – Đt//Zalo

 

Sau đây là chi tiết về cước tàu tháng 5/2022:

UPDATE FCL AND LCL RATE FROM CHINA TO VIETNAM (WE CAN ACCPET DG CARGO INL BATTERY FROM CHINA TO VIETNAM)

DATE: 2022-05-01

CNG XUT

CNG NHP

TIN T

CONT 20DC

CONT 40DC

CONT 40HC

PH PHÍ

TUYN

THI GIAN

HÃNG TÀU

NINGBO

HOCHIMINH

USD

900

1700

1700

 

DIR

6

N/A

NINGBO

HOCHIMINH

USD

800

1600

1600

 

DIR

6

N/A

NINGBO

HAIPHONG

USD

950

1850

1850

 

DIR

6

N/A

NINGBO

HAIPHONG

USD

1000

1950

1950

 

DIR

6

N/A

SHANGHAI

HOCHIMINH

USD

850

1650

1650

LSS:USD70/140/140

DIR

6

N/A

SHANGHAI

HOCHIMINH

USD

800

1550

1550

LSS:USD70/140/140

DIR

6

N/A

SHANGHAI

HOCHIMINH

USD

825

1600

1600

LSS:USD70/140/140

DIR

6

N/A

SHANGHAI

HAIPHONG

USD

1000

1950

1950

LSS:USD70/140/140

DIR

6

N/A

SHANGHAI

HAIPHONG

USD

1050

2050

2050

LSS:USD70/140/140

DIR

6

N/A

SHANGHAI

DANANG

USD

850

1650

1650

LSS:USD134/268/268

DIR

6

N/A

SHANGHAI

DANANG

USD

880

1780

1780

 

DIR

10

N/A

TIANJIN

HAIPHONG

USD

1750

2250

2250

 

BUSAN

12

N/A

TIANJIN

HAIPHONG

USD

1500

1850

1850

LSS:USD105/210/210

TAO

22

N/A

TIANJIN

HOCHIMINH

USD

1850

1950

1950

LSS:USD105/210/210

DIR

12

N/A

TIANJIN

HOCHIMINH

USD

1850

2450

2450

 

DIR

12

N/A

XIAMEN

HOCHIMINH

USD

825

1500

1500

 

DIR

4

N/A

XIAMEN

HAIPHONG

USD

875

1650

1650

 

DIR

4

N/A

 

 

Trumxnk.com Chuyên Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam. Hãy gọi: 0986.833.155 Mr Hiệp – Đt//Zalo

 

CNG XUT

CNG NHP

TIN T

CONT 20DC

CONT 40DC

CONT 40HC

PH PHÍ

TUYN

THI GIAN

HÃNG TÀU

SHEKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

700

1350

1350

 

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

690

1300

1300

LSS:USD80/160/160

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

755

1450

1450

 

DIR

2

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

855

1640

1640

MBL TELEX:USD53/SET

DIR

2

N/A

YANTIAN/SHEKOU

HAIPHONG

USD

895

1330

1330

LSS:USD107/214/214

DIR

6

N/A

YANTIAN/SHEKOU

HAIPHONG

USD

850

1650

1650

 

DIR

5

N/A

DCB,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

700

1350

1350

 

DIR

5

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

595

1010

1010

LSS:USD189/378/378

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

775

1500

1500

LSS:USD85/170/170

DIR

3

N/A

SHEKOU/YANTIAN

HAIPHONG

USD

750

1450

1450

LSS:USD104/208/208

DIR

2

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

830

1600

1600

LSS:USD75/150/150

DIR

2

N/A

SEHKOU,SHENZHEN

HAIPHONG

USD

930

1800

1800

 

DIR

2

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

700

1330

1330

LSS:USD80/160/160

DIR

2

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

800

1550

1550

LSS:USD85/170/170

DIR

2

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

595

1010

1010

LSS:USD189/378/378

DIR

3

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

825

1580

1580

MBL TELEX:USD53/SET

DIR

3

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

700

1350

1350

20'>20ton+usd100 20'>25ton+usd300

DIR

2

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

900

1490

1490

 

HKG

5

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

795

1330

1330

LSS:USD107/214/214

DIR

6

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HAIPHONG

USD

690

1280

1280

LSS:USD208/416/416

DIR

5

N/A

 

 

Chúng tôi Chuyên:

+ Book cước Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam

+ Dịch vụ khai báo hải quan khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam

=>>> Hãy liên hệ chúng tôi: 0986.833.155 Mr Hiệp – Đt//Zalo

 

CNG XUT

CNG NHP

TIN T

CONT 20DC

CONT 40DC

CONT 40HC

PH PHÍ

TUYN

THI GIAN

HÃNG TÀU

SHEKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

750

1450

1450

LSS:USD104/208/208

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

650

1210

1210

LSS:USD208/416/416

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

750

1450

1450

 

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

690

1375

1375

LSS:USD80/160/160

DIR

3

N/A

SEHKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

855

1650

1650

 

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

585

1110

650

LSS:USD189/378/378

DIR

4

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

900

1750

1750

 

DIR

3

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

715

1380

1380

MBL TELEX:USD53/SET

VNHPP

5

N/A

BCB,SHENZHEN

HOCHIMINH

USD

600

1150

1150

 

VNHPP

9

N/A

YANTIAN/SHEKOU

HOCHIMINH

USD

995

1730

1730

LSS:USD107/214/214

DIR

3

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HOCHIMINH

USD

535

900

900

LSS:USD189/378/378 20'>17TON+USD50/20'

DIR

3

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HOCHIMINH

USD

620

1170

1170

LSS:USD104/208/208

DIR

3

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HOCHIMINH

USD

705

1360

1360

MBL TELEX:USD53/SET

VNHPP

5

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HOCHIMINH

USD

600

1150

1150

20'>20ton+usd100 20'>25ton+usd300

VNHPP

5

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HOCHIMINH

USD

650

1250

1250

 

DIR

5

N/A

NANSHA,GUANGZHOU

HOCHIMINH

USD

750

1450

1450

 

DIR

4

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

DANANG

USD

850

1650

1650

 

DIR

4

N/A

SEHKOU,SHENZHEN

DANANG

USD

950

1850

1850

 

DIR

5

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

DANANG

USD

775

1500

1500

LSS:USD85/170/170+MBL TLX:USD70/SET

DIR

5

N/A

SHEKOU,SHENZHEN

DANANG

USD

750

1300

1300

LSS:USD80/160/160

DIR

5

N/A

 

 

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam giá rẻ!!!

*** Hãy liên hệ chúng tôi: 0986.833.155 Mr Hiệp – Đt//Zalo

 

CNG XUT

CNG NHP

TIN T

CONT 20DC

CONT 40DC

CONT 40HC

PH PHÍ

TUYN

THI GIAN

HÃNG TÀU

HUANGPU

HOCHIMINH

USD

840

1370

1370

 

HKG

5

N/A

HUANGPU

HAIPHONG

USD

890

1450

1450

 

HKG

5

N/A

QINGDAO

HOCHIMINH

USD

1300

1700

1700

 

DIR

8

N/A

QINGDAO

HOCHIMINH

USD

1350

1750

1750

 

DIR

8

N/A

QINGDAO

HOCHIMINH

USD

1400

1800

1800

 

DIR

8

N/A

QINGDAO

HOCHIMINH

USD

1350

1700

1700

 

DIR

8

N/A

QINGDAO

HOCHIMINH

USD

1250

1650

1650

 

DIR

8

N/A

QINGDAO

HAIPHONG

USD

1807

2250

2250

 

HKG

11

N/A

QINGDAO

HAIPHONG

USD

1800

2400

2400

20'>23+USD50/20'

DIR

8

N/A

QINGDAO

HAIPHONG

USD

1930

2230

2230

 

DIR

8

N/A

QINGDAO

DANANG

USD

1350

1750

1750

MBL TLX:USD53/SET

DIR

8

N/A

SHANTOU

HOCHIMINH

USD

830

1450

1450

OW:USD35/20'(16-21TON) OWS:USD70/20'(20'>21TON)

HKG

10

N/A

SHANTOU

HOCHIMINH

USD

720

1300

1330

 

HKG

15

N/A

SHANTOU

HOCHIMINH

USD

670

1390

1390

LSS:USD189/378/378

DIR

7

N/A

SHANTOU

HAIPHONG

USD

845

1525

1525

OWS:USD300/20'(20'>20T)

DIR

6

N/A

SHANTOU

HAIPHONG

USD

760

1430

1430

 

HKG

10

N/A

DALIAN

HOCHIMINH

USD

1475

2000

2000

 

DIR

11

N/A

DALIAN

HOCHIMINH

USD

1700

2000

2000

 

DIR

11

N/A

 

1.WE HAVE LCL SERVICE FROM CHINA TO VIETNAM,WECLOME TO INQUIRE

2.WE CAN ACCPET DG CARGO FROM CHINA TO VIETNAN(INCLUDE BATTERY),WELCOEM TO INQUIRE

 

Bạn cần cước vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam giá rẻ?

Bạn cần dịch vụ khai thuê hải quan khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam?

=>>> Hãy liên hệ chúng tôi: Đt//Zalo: 0986.833.155 Mr Hiệp

 

dịch vụ khai báo hải quan giá rẻ

Nếu bạn cần Vận Chuyển Hàng Từ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM hãy liên hệ CHÚNG TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

smiley Liên hệ : Hiệp (Mr) - 0986 833 155

heartmail  Mail: TRUMXNK@TRUMXNK.COM

enlightened kiss Zalo : 0986 833 155

enlightenedenlightened  Skype : Henryhiep.456

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha