Thông Tin Về Dịch Vụ Khai Hải Quan

Chúng tôi TRUMXNK.com chuyên về Dịch vụ khai hải quan, BOOK cước tàu. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về Cước Tàu, thủ tục dịch vụ khai hải quan tới bạn.

 • THỦ TỤC NHẬP KHẨU DÂY CÁP ĐIỆN

  03-09-2020 // 1,121 lượt xem

  Trường hợp này, doanh nghiệp chế xuất có phải thực hiện kiểm tra chất lượng khi làm thủ tục nhập khẩu dây cáp điện không? - Thủ tục nhập khẩu dây cáp điện thực hiện ra sao?

  Chi tiết →

 • THỦ TỤC XUẤT KHẨU NHÀ TIỀN CHẾ

  03-09-2020 // 789 lượt xem

  2/ Thủ tục xuất khẩu nhà tiền chế bằng container như thế nào? 3/ Việc xuất khẩu nhà tiền chế bằng container có những yêu cầu nào đặc biệt không?

  Chi tiết →

 • THỦ TỤC NHẬP KHẨU PALANG KÉO TAY

  31-08-2020 // 962 lượt xem

  Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Palang kéo tay (Pa lăng kéo tay). Hiệp-0986.833.155 NHẬN LÀM thủ tục nhập khẩu Palang kéo tay và khai hải quan tại HCM.

  Chi tiết →

 • THỦ TỤC NHẬP KHẨU PALANG ĐIỆN

  31-08-2020 // 676 lượt xem

  Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu palang điện. Hiệp-0986.833.155/Chuyên: Dịch vụ khai thuê hải quan và nhận làm thủ tục nhập khẩu Palang điện (Pa lăng điện) tại tp.HCM

  Chi tiết →

 • THỦ TỤC NHẬP KHẨU SÀN NÂNG BÀN NÂNG

  30-08-2020 // 1,582 lượt xem

  Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu sàn nâng bàn nâng. Hiệp nhận làm thủ tục nhập khẩu sàn nâng bàn nâng và khai hải quan tại HCM. Đt/Zalo” 0986.833.155 !!!

  Chi tiết →

 • THỦ TỤC NHẬP KHẨU CẦN TRỤC

  30-08-2020 // 1,386 lượt xem

  Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cần trục. Hiệp nhận làm thủ tục nhập khẩu cần trục, khai hải quan tại HCM. Đt/Zalo” 0986.833.155 !!!

  Chi tiết →

 • THỦ TỤC NHẬP KHẨU CẦU TRỤC CỔNG TRỤC

  28-08-2020 // 2,049 lượt xem

  Văn bản luật và HS code liên quan tới thủ tục nhập khẩu cầu trục cổng trục. Bạn Hiệp nhận làm thủ tục nhập khẩu cầu trục cổng trục tại HCM. Số điện thoai/Zalo của Hiệp 0986.833.155 !!!

  Chi tiết →