KIỂM DỊCH THỰC VẬT TẠI VIỆT NAM

Hãy liên hệ Hiệp – ĐT/Zalo: 0986 833 155 – Nhận làm kiểm dịch thực vật, khai hải quan tại HCM. I/ Các thủ tục liên quan kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.

Ngày đăng: 08-08-2020

2,176 lượt xem

KIỂM DỊCH THỰC VẬT TẠI VIỆT NAM

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của mình nhé.

Mình là Hiệp làm sales trong lĩnh vực logistics.

Mong được hợp tác và học hỏi thêm từ bạn trong quá trình làm XNK nhé!

 

Hiệp xin giới thiệu tới bạn thông tin cơ bản nhất về kiểm dịch thực vật. Trong bài này, mình nêu ngắn gọn các loại kiểm tra liên quan tới cơ quan kiểm dịch thực vật. Bạn hãy click vào link từng bài viết để tìm hiểu chi tiết nội dung nhé!

 

I/ Các thủ tục liên quan kiểm dịch thực vật tại Việt Nam

Hiệp - ĐT/Zalo: 0986.833.155. Nhận khai hải quan tại HCM, Vận chuyển hàng hóa quốc tế.

kiểm dịch thực vật

 

- Kiểm dịch thực vật xuất khẩu : Đối với các sản phẩm xuất khẩu mà đối tác yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận kiểm dịch t.vật của nước xuất khẩu và theo các quy định bắt buộc kiểm dịch của Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa.

Bài đầu tiên : KIỂM DỊCH THỰC VẬT HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC KDTV II

 

- Kiểm dịch thực vật nhập khẩu:

+ Xin giấy phép kiểm dịch T.vật nhập khẩu : Đối với các sản phẩm bắt buộc phải xin giấy phép trước khi nhập khẩu

Bài viết 1:THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU - XIN GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH

Bài viết 2: ĐĂNG KÝ XIN GIẤY PHÉP KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU - THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

 

+ Thủ tục đăng ký kiểm dịch T.vật : Đối với các sản phẩm chỉ phải làm thủ tục kiểm dịch T.vật ( thường là sản phẩm không ăn được như : Hoa, gỗ, bông, cói, đay, và các sản phẩm đã chế biến …)

Bài viết 3: CÁCH PHÂN BIỆT SẢN PHẨM PHẢI LÀM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

Bài viết 4: CÁCH ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU


+ Thủ tục đăng ký kiểm dịch T.vật và kiểm tra an toàn thực phẩm: Đối với sản phẩm vừa thuộc sản phẩm phải kiểm dịch T.vật vừa thuộc sản phẩm phải kiểm tra an toàn thực phẩm. Vd : các loại trái cây, hạt, củ … ăn được.

Bài viết 5: ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

Bài viết 6: CÔNG BỐ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM PHỤC VỤ ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU

 

+ Thủ tục đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm : Đối với các sản phẩm phẩm nông nghiệp đã qua chế biến. Vd : Củ hành ngâm dấm đóng hộp…

Bài viết 7: KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT

 

+ Thủ tục đăng ký kiểm dịch T.vật và kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi : Đối với các sản phẩm phục vụ chăn nuôi. Vd : Bã đậu, bắp….

 

Bạn cần đơn vị kiểm dịch thực vật, khai hải quan tại Hồ Chí Minh. Hãy liên hệ Hiệp – 0986 833 155

 

II/ Văn bản pháp luật liên quan kiểm dịch thực vật

1/ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (số: 41/2013/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2013)

2/ Luật An toàn thực phẩm (số: 55/2010/QH12, ngày 17 tháng 06 năm 2010)

3/ Luật Chăn nuôi (số: 32/2018/QH14, ngày 19 tháng 11 năm 2018)

4/ Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (số: 31/2016/NĐ-CP, ngày 06 tháng 5 năm 2016)

5/ Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 (số: 04/2020/NĐ-CP, ngày 03 tháng 01 năm 2020).

6/ Văn bản hợp nhất Nghị định 31/2016/ND-CP và Nghị định 04/2020/ND-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch t.vật.

7/ Nghị định: Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (số: 39/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017)

8/ Nghị định: Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (số: 13/2020/NĐ-CP, ngày 21 tháng 01 năm 2020)

9/ Nghị quyết về việc tạm ngưng hiệu lực thi hành của điểm c khoản 3 Điều 18 Nghị định 13/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chăn nuôi (số: 91/2020/NQ - CP, ngày 11 tháng 6 năm 2020)

10/ Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của luật An toàn thực phẩm (số: 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 2 năm 2018)

11/ Nghị định: Về nhãn hàng hoá (số: 43/2017/NĐ-CP, ngày 04 tháng 4 năm 2017)

12/ Nghị định: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (số: 74/2018/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2018).

13/ Thông tư: Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch t.vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch t.vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (số: 30/2014/TT-BNNPTNT, ngày 05 tháng 09 năm 2014)

14/ Thông tư: Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch t.vật (số: 33/2014/TT-BNNPTNT, ngày 30 tháng 10 năm 2014)

15/ Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 (số: 34/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16 tháng 11 năm 2018)

16/ Thông tư: Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch t.vật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (số: 35/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 2014)

17/ Thông tư: Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch t.vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (số: 36/2014/TT-BNNPTNT, ngày 31 tháng 10 năm 2014)

18/ Thông tư: Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số: 15/2018/TT-BNNPTNT, ngày 29 tháng 10 năm 2018 mục 11, mục 12 và phụ lục II)

19/ Thông tư: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (số: 01/2018/TT-VPCP, ngày 23 tháng 11 năm 2018)

20/ Thông tư: Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi (số: 21/2019/TT-BNNPTNT, ngày 28 tháng 11 năm 2019)

21/ Thông tư: Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (số: 26/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 11 năm 2018)

22/ Thông tư: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản (số: 04/2020/TT - BNNPTNT, ngày 09 tháng 3 năm 2020)

23/ Hướng dẫn số 1186/BVTV-KH, ngày 30 tháng 6 năm 2020, về triển khai thông tư 04/2020/TT - BNNPTNT, ngày 09 tháng 3 năm 2020.

24/ Thông tư: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật (số: 231/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016)

25/ Quyết định: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (số: 2022/QĐ-BNN-BVTV ngày 03 tháng 6 năm 2019).

26/ Công văn số 400/BVTV-KH v/v triển khai thực hiện kiểm tra chất lượng TACN theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP

27/ Công văn số 76/CN- TACN v/v quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

28/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc văn bản có giá trị tương đương

 

Như vậy, Hiệp đã giới thiệu đến các bạn các thủ tục có liên quan đến kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa mà bạn sẽ gặp phải cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

Mong rằng, bài viết giúp ích cho bạn trong qua trình làm thủ tục.

 

Hãy liên hệ Hiệp – ĐT/Zalo: 0986 833 155 – Nhận làm kiểm dịch thực vật, khai hải quan tại HCM

 

dịch vụ khai báo hải quan giá rẻ

Nếu bạn cần Vận Chuyển Hàng Từ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM hãy liên hệ CHÚNG TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

smiley Liên hệ : Hiệp (Mr) - 0986 833 155

heartmail  Mail: TRUMXNK@TRUMXNK.COM

enlightened kiss Zalo : 0986 833 155

enlightenedenlightened  Skype : Henryhiep.456

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha